PowerArtist

Kapsamlı RTL güç için tasarım platformu: analiz et, hata bul, indir

ANSYS PowerArtist, erken RTL güç analizi ve indirmesi için bütün önde gelen düşük güç yarı iletken tasarım şirketlerinin kapsamlı güç için tasarım platformudur. PowerArtist, ayrıca güç şebeke bütünlüğü için sorunsuz RTl’den fiziksel metodolojiyi sağlarken fiziksel farkında RTL güç bütçelemesi, etkileşimli hata bulma, analiz yönlü indirme, verimlilik regresyonları ve canlı uygulamaların profillerini yapmayı sağlamaktadır.

Güç verimliliği yarı iletken tasarımında en önemlidir. Mobil ve CPU’lardan ağ oluşturma ve otomotiv IC’lerine kadar farklı uygulamalarda çalışan RTL tasarımcıları, ANSYS PowerArtist’i en yüksek etki için geliştirme döngüsünde erken olarak analiz etme ve indirme için kullanmaktadır. Geleneksel kapı seviyesinde metodolojilerle karşılaştırıldığında, PowerArtist multi milyon an tasarımlarında hızlı geri dönüş sağlar ve erken güce bağlı tasarım kararlarını sağlar. Bu erken tasarım kararlarının güvenilir olması için, PACE teknolojisi tutarlı RTL güç kesinliği sağlar ve saat ağacı ve ağ yapı ağları, kablo kapasitans ve kusuru içinde barındıran eşsiz fiziksel uygulama üzerinden indirme fırsatlarını tanımlar.

PowerArtist agresif güç hedeflerini sağlamak için saat ağları, veri yolları ve hafıza mimarileri üzerinden blok ve anlık seviyede ardışık ve kombinasyonel güç indirme fırsatlarını otomatik olarak tanımlar. Güçlü etkileşimli grafik hata bulma ortamı kullanarak, RTL tasarımcıları kolayca ve verimlice güç önemli noktalarında hata ayıklar. PowerArtist’in saat geçidi ve güç verimliliği metrikleri ve özel sorgular için TCL arayüzü regresyon metodolojileri üzerinden gücün titiz takibini sağlar.

PowerArtist, geleneksel yaklaşımlardan birkaç büyüklük seviyesi daha hızlı, saatlerde 10 milisaniyeleri kapsayan canlı uygulamaların etkinliklerini analiz edebilen endüstrinin en hızlı profilleme kabiliyetini sunar. Buna ek olarak, PowerArtist’in etkinlik akışı ve emülatörlü kritik sinyal arayüzü güce giden zamanı belli bir büyüklük seviyesinde azaltır. Hızlıca kritik güç alt kümesini milyonlarca RTL aktivite döngülerinden izole ederek, PowerArtist, ANSYS RedHawk ile aynı arayüze sahip ve sorunsuz RTl’den fiziksel güç metodolojisini, erken güç aktarım ağ planlaması ve sonlandırma için eşsiz RTL Güç Modeli oluşturur.

Endüstri Çözümleri Savunma ve Havacılık

Havacılık ve Savunma

H&S Mühendislik ve Üretim Geliştirme Yazılımı

ANSYS havacılık ve savunma ürün geliştirme şirketlerine, simulasyon sürülmüş havacılık mühendislik tasarımı üzerinden anahtar işletme başlangıçlarını sağlamaya yardımcı olur ve daha geniş ürün tasarım seçeneklerinin keşfi üzerinden yenilik üretir.

Dünya çapında yön veren şirketler ANSYS havacılık tasarımı yazılımının gücünü kaldırarak yakıt verimliliğini geliştirerek, çevreye etkiyi azaltarak zorlukları sağlarlar ve güvenlik, güvenilirlik, pazara hızlı çıkış ve finansman gücü taasrımı için müşteri taleplerini tatmin ederler.

ANSYS havacılık tasarım yazılımı, aerodinamik, aeroyapılar, itki sistemleri, elektronikler, araca monteli sistemler, uzay sistemlerine kontrol ve görüntüleme yazılımı, hipersonik ve kalımlılığı barındıran uygulamalar arasında havacılık ve savunma ürün geliştirmenin tüm spektrumunu kaplar.

Otomotiv

Taşıt Mühendisliği Çözümleri

Otomotiv Simulasyonu, endüstride şu anda olan yenilik dalgası ile taşıt mühendisliğinde her zamandan daha önemli oldu.

Akıllı elektronik, bilgi eğlene, telekomünikasyon, ileri seviye yazılım – taşıt imalatçıları yenilikçi, günümüz kullanıcısına çığır açan teknolojiler sunmaktadır. Ayrıca, ileri seviye sürücü yardım sistemleri ve otonom özelliklerle kendini süren taşıtları hızlıca yapmaktadırlar.

Aynı anda, aerodinamik, motor ve transmisyondan taşıt gövdesi, yolcu konforu ve elektriksel ve elektronik sistemlere taşıt mühendisliğinin tüm taraflarını tekrardan mühendislik yaparak artan yakıt maliyetlerine ve çevresel endişelere değinirler.

Aletler

Ev aletleri için kullanıcı beklentileri yüksektir: Kullanıcı verilen ürünün gün içerisinde sürekli çalışması ve çok senelerce kullanılmasını talep etmektedir. Güvenilirlik ve enerji verimlilik konusunda itibar ürün satış noktasında anahtardır.Ürün pazara çıkmadan önce yeni ürünün hatası olabilecek bütün olabilen senaryolar test edilmesi kritiktir. Alet imalatçıları bilgisayar destekli modellemeyi çok başarılı olarak düşünürler, tek yol ileri değilse.

Güvenilirlik krallık olduğu halde, kullanıcılar daha kolay kullanılabilen, daha küçük ama kapasitesi büyük olan, daha az enerji harcayan ve daha az ses çıkartan ürünler beklentisindedir.

Simulasyon analiz araçları kullanarak, tasarımcılar alternatifleri değerlendirebilir ve değişiklik yapmanın daha az maliyetli olduğu, sürecin erken zamanlarında düzeltmeler yapabilir. Fiziksel prototipe ihtiyaç ayrıca azalır ve geliştirme döngüsünün ve pazara girişin kısalmasıyla sonuçlanır.

Maliyetleri kontrol altında tutmak, kaliteyi ve güvenilirliği sağlamak ve devam eden yenilikte çaba göstermek anahtar işletme sürücüsüdür. ANSYS simulasyon ve modelleme araçları şirketlere kullanıcı zorluklarını geniş alandaki alt endüstrilerde sağlamaktadır.

Endüstriyel Ekipman ve Dönen Makineler

Küresel trendler ve pazar basıncı mühendisleri, endüstriyel ekipmanları, dönen makineleri ve turbomakine tasarımlarını, geliştirilmiş enerji verimliliği, güvenliği, dayanıklılığı ve daha az maliyetle daha az zamanda pazara çıkışla performans gösterme odağıyla yönlendirir. Hedeflere ulaşmak için, geliştiriciler makine performansının tüm hatlarını geliştirmeye bakarlar.

Enerji verimli dönen makineler karbon emisyonunu azaltır ama termal turbomakine tasarım mühendisleri Nox, Sox, yanmayan hidrokarbon ve is salınımlarını da ele almalıdırlar. Makineler daha sık dönerlerse, tasarım dışı çalışırlarsa ve çoklu yakıt yakarlarsa, emisyon hedeflerine ulaşmak daha zor olmaktadırlar.

İletişim
close slider

Adınız Soyadınız (*)

Ulaşmak İstediğiniz Bölüm

E-posta adresiniz (*)

Telefon No (*)

Firma/Kurum (*)

Mesajınız (*)