Mechanical Enterprise

Ansys Mechanical Enterprise

Sonlu Elemanlar Analizi için amiral gemisi ürün paketi

ANSYS Mechanical Enterprise, ANSYS Mechanical arayüzü içerisinde sonlu elemanlar metodunu kullanarak yapısal analizler gerçekleştiren amiral gemisi makine mühendisliği yazılım çözümüdür. Geometri hazırlama safhasından başlayarak optimizasyona kadar uzanan süreç içerisindeki tüm işlemleri içeren devasa bir uygulama kütüphanesine sahiptir. Mechanical Enterprise ile birlikte, ileri düzey malzemeler ve kompleks çevresel yüklemeler gibi görece daha genel uygulamaların yanısıra, açık deniz hidrodinamiği ve katmanlı kompozit malzemeler gibi spesifik olarak bir sektörün gerektirdiği simülasyonlar da yapılabilmektedir.

Malzemeler

Hiperelastisite’den başlayarak şekil hafızalı alaşımlara, toprağa, betona, plastiklere ve metal yapılara kadar uzanan geniş bir malzeme modeli kütüphanesinin simülasyonlara doğrulukla yansıtılabilmenin yanısıra; ihtiyaç halinde kullanıcıya özel malzeme modelleri de platforma eklenebilmektedir.

Dinamik

Mechanical Enterprise; modal, harmonik, spektrum ve rastsal titreşim gibi lineer dinamik tabanlı analizlere öngerilme ve hızlı çözüm için ileri düzey analiz ayarları da dahil edebilerek kullanıcının temel tüm dinamik analiz ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, zamana bağlı (transient) uzay senaryoları söz konusu olduğunda gerek açık (explicit), gerek kapalı (implicit) çözücülerinden faydalanarak çözüme ulaşabilmektedir. Rijit Bünye Dinamiği çözücüsü sayesinde mekanizma kinematiğini son derece hızlı olarak simüle edilebilmesinin yanı sıra , Komponent Mod Sentezi (CMS) tekniğini de bu tür analizlere dahil edebilmesi sayesinde simülasyonda rijit hariç esnek parçaların bulunduğu durumlarda dahi yüksek çözüm hızının korunması sağlanmaktadır.

Ek değer

Mechanical Enterprise; iş akışınızı özelleştirmenize, işlevsellik eklemenize ve simülasyon işlemlerinizi hızlandırmanıza olanak veren ANSYS ACT ve bunun yanında içine gömülü optimizasyon teknolojisi sayesinde en kısa zamanda en doğru cevabı almanızı sağlayan ANSYS DesignXplorer gibi araçları içermektedir. Bu araçların üzerine ANSYS Spaceclaim’in de eklenmesi ile birlikte, orta yüzey/kiriş çıkarma ve basitleştirme gibi modeli analize hazır hale getirme işlemlerinin yanısıra, prototip model oluşturma ve dizayn değişikliği için geometriyi manipüle etme gibi tüm diğer işlemler de artık sezgisel hale gelmekte ve dolayısı ile tüm iş akışı oldukça hızlanmaktadır.

İletişim
close slider
error: