Mechanical Premium

Ansys Mechanical Premium

İleri seviye doğrusal olmayan simulasyonlar ve kapsamlı lineer dinamik

ANSYS Mechanical Premium, gerçek yapısal mühendislik kararları vermenizi sağlayabilecek güçlü sonlu elemanlar modelleme kabiliyetlerini ANSYS Mechanical arayüzü aracılığı ile sunmakta; çok ciddi ölçeklenebilirliğe sahip olan, geniş bir endüstri tarafından benimsenmiş ve dünya çapındaki mühendis kullanıcı tabanının geniş desteğine sahip ANSYS Mechanical çözücüsüne erişmenizi sağlamaktadır.

Desteklenen özellikler

Lineer dinamik

Bir yapının doğal titreşim frekanslarını ve harmonik yüklerin neden olduğu tepkiyi bulabilmenin yanında, ulaşım (rastsal ya da PSD titreşim) veya deprem (sismik response) gibi olaylar esnasında ortaya çıkan davranışları anlayabilmek mühendislere tasarımların dinamik ortamlarda nasıl çalıştığını kesin bir şekilde tahmin edebilme yeteneğini vermektedir. Hele ki ön yüklemelerin bu hesaplara dahil edilebilmesi ile birlikte sonuçların güvenilirliği daha da artmakta; bu sayede civatalar veya kendi ağırlığı yüzünden ön gerilme altında bulunan yapıların fren ciyaklamasına varan kompleks dinamik davranışları modellenebilmektedir.

Doğrusal Olmayan Problemler

Doğrusal olmayan simülasyonlar sayesinde lineer ve elastik malzemelerin ötesine geçilerek malzemelerin plastik veya hatta hiperelastik deformasyona (lastik ve neopren gibi malzemeler) uğradıklarında sergileyecekleri davranışlar simüle edilebildiği gibi, birbirlerine göre hareket halinde parçaların sergileyebileceği temas ve yüksek deplasmanlar da sürtünme hesaba katılarak veya katılmaksızın modellenebilmektedir.

Mekanizmalar

Birçok hareketli bileşene sahip bir mekanizmanın kinematiğini simüle edebilmek oldukça zor bir problemdir. Ansys rijit bünye çözücüsü, kompleks eklem bağlantılarını ve bileşenlerin birbirleri ile olan etkileşimlerini hızlı ve pratik şekilde çözümleyebilmesi sayesinde bir mekanizmaya dair dizayn kararlarının güven içerisinde alınabilmesine olanak tanımaktadır.

Termal Modelleme

Bir montaj içerisindeki bileşenlerin birbirleri ve çevreleri arasında gerçekleştirmeleri muhtemel ısı iletiminin, taşınımının veya ışınımının simüle edilebilmesi, bileşen sıcaklıklarının öngörülebilmesini sağladığı gibi aynı zamanda mevzubahis sıcaklık dağılımının neden olabileceği gerilme ve deformasyonların hesap edilmesinde de kullanılabilmektedir. Ayrıca, diğer analizlerden veya analiz sonuç dosyalarından güç kaybı veya hesaplanmış sıcaklıklar gibi değerleri okuyabilmesi sayesinde, Mechanical Premium herhangi bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği veya Elektromanyetik bir simülasyonu termal bir analizin kaynağı ve ilk adımı olarak devreye alabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra herhangi bir boru içerisinden geçen akışkanın veya iki parça arasındaki sürtünmenin yarattığı termal etkilerin de hesaba katılabilmesi mümkündür ki tüm bu yetkinlikler bütünü sayesinde daha gerçekçi simülasyonlar gerçekleştirmek ve daha doğru sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır.

İletişim
close slider
error: