NLP  NLab

Mechanical Pro

Ansys Mechanical Pro

Malzemelerin mekanik davranışlarının gerçek dünya şartlarında simulasyonu

Ansys Mechanical Pro, ANSYS Designspace’in sahip olduğu kabiliyetlere ve daha fazlasına sahip analiz platformudur. Designspace ile aynı arayüze sahip olması sayesinde düzenli kullanıcıların yanında seyrek kullanıcıların da hızlı bir öğrenme sürecinden geçmesini sağlar ve yüksek bir verimlilik ile çalışmalarına imkan verir.

Temas kabiliyetleri

Ansys Mechanical Pro, birden fazla parçanın birbirleriyle olan etkileşimlerini hesaba katılabilen kapsamlı bir temas kabiliyetleri yelpazesine sahiptir. İki parçanın birbirleri ile olan bağlantısının yapışkan veya kaynak ile sağlandığını varsayan “bağlı” kontaktan; temas alanlarının birbirleri boyunca, birbirlerine doğru veya birbirlerinden uzağa hareket edebilmesine olanak veren sürtünmeli veya sürtünmesiz “standard” kontağa kadar her çeşit temas pratik bir şekilde modellenebilmektedir. Teması simülasyon içerisinde doğru şekilde modelleyebilmek, parçalar deforme oldukça yükün aktarımında nasıl değişiklikler olacağını gözlemleyebilmek ve montajların gerçek dünyada nasıl davranacaklarını güvenle öngörebilmek anlamına geldiği için büyük önem taşımaktadır.

Yorulma Analizi

Bir parçanın maruz kaldığı anlık gerilmeler ve deformasyonları çözümleyebilmek yapısal analizin en birincil hedefi olmakla birlikte; tekrar eden yükler altında çalışan bir parçanın üzerinde oluşan hasarın birikebiliyor olması, yüklemenin malzemenin dayanımını zorlayacak derecede bir büyüklüğe sahip olmadığı durumlarda dahi bileşenin kırılabileceği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda yorulma analizi sayesinde, çevrimsel yüklemelere maruz kalan parçanın ömür ve hasarı görselleştirilebilmekte; kırılmanın nerede gerçekleşeceği tespit edilebilmekte ve ürün ömrü arttırılabilmektedir.

Aşırı Deformasyon

Aşırı deformasyondan kaynaklanan geometrik anti-doğrusallığın analizlere dahil edilebiliyor olması, “gerilme sertleşmesi” gibi fenomenlerin yarattığı etkilerin doğru şekilde hesaplanabileceği anlamına gelmektedir. Bu tür analizlerde doğrusal varsayımlar yapılması durumunda sonuçlarda ciddi hassasiyet kaybı ortaya çıkması kaçınılmaz olabilmektedir.

İletişim
close slider