SCADE Vision

Ansys SCADE Vision

Otomatik sürüş sistemi entegre algılama yazılımı testi ve emniyet maliyetlerinin azaltılması

Ansys çözümleri, otonom araçların (AV) tüm temel unsurlarını ele almaktadır: Sensörler, insan-makine arayüzleri, otomatik sürüş sistemi yazılımı, kontrol yazılımı, bilgi işlem platformu ve araç platformu gibi örneklendirmeler yapılabilir. Hologram tarafından desteklenen Ansys SCADE Vision, test ve emniyet faaliyetlerinin maliyetlerini büyük ölçüde azaltarak AV için Ansys çözümlerini tamamlar bir niteliktedir.

Otonom Araç Sensör Sistemlerinin Karmaşık Ortamlarda Güvenle Çalışma Gerekliliği 

Otonom Araç(AV) sistemlerinin, daha karmaşık ortamlarda emniyetli bir şekilde çalışması gerekmektedir ve bu da emniyet doğrulama maliyetinde önemli bir artışa neden olmaktadır. Otonom araçlar endüstrisinin geleceği pazar büyüklüğü veya doğrulama maliyetleri durumlarına bağlı olarak gelişim göstermektedir. Endüstrinin, otomatik sürüş sistemleri için “drive-find-fix” engelini aşacak bir çözüme ihtiyacı bulunmaktadır. Emniyet açısından bakıldığında karmaşıklık, AV algılama sisteminin ne kadar çok arızaya sebep olabilecek durum ile karşılaşılaşılabileceği ile ilgilidir.

Daha Emniyetli Bir Algılama Edinerek Pazara Çıkma Süresini Hızlandırılması 

SCADE Vision, AV gömülü algılama yazılımında bulunan hatalara sebep olabilecek noktaların keşfedilmesini hızlandırmaktadır. Yapay zeka tabanlı gömülü algılama yazılımındaki hataya sebep olabilecek bu zayıf noktaları belirlemek için girdi sensörü verilerine otomatik artış uygulayarak kök nedenlerini belirlemeye yardımcı olmaktadır.

  • Test pilotları, meydana gelebilecek farklı davranışları manuel olarak hafızalarına kayıt etmektedirler ve otonomi geliştiricileri bulunan arızaya sebep olabilecek hataları ayıklamak için çalışmalar yaparken, SCADE Vision çözümü, yapay zeka tabanlı otonom araç algılama yazılımındaki zayıf noktaları otomatik bularak hiçbir manuel gözetim gerektirmez.
  • Otonom sürüş sistemi yazılımındaki zayıflıkları bulmak yüksek maliyetler ve yüksek boyutlu veriler gerektirirken, SCADE Vision ile veri gerektirmez; bunun yerine otonom sistemler tarafından kaydedilen ham sensör verilerini kullanır.
  • Otonom araç algılama yazılımının yeni sürümleri ile gerçek yollarda “test sürüşü” yapılmalıdır ve bu durum kaza riskini arttırmaktadır ancak SCADE Vision, yazılımınız yola çıkmadan önce döngü içi yazılım(SIL) test yapısı ile algılama algoritmalarının sağlamlığını değerlendirmektedir.

SCADE Vision, AV verilerinizden maksimum değer elde ederken, her kilometreyi önemli kılarak, AV gömülü algılama yazılımı testi ve emniyet maliyetlerini büyük ölçüde azaltmaktadır.

Bu durum kullanıcılara bazı faydalar kazandırmaktadır:

  • Daha emniyetli bir algı sağlamak: Mevcut yapay zeka(AI) tabanlı algı sistemlerindeki arızaya sebep olacak zayıf noktaların belirlenmesine yardımcı olmaktadır. SCADE Vision, algılama sistemlerinin geleneksel simülasyonunu ve yol testini tamamlamaktadır. 
  • Değer elde etme süresinin kısaltılması: En ilginç verileri manuel analize kıyasla daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde bulunmasıdır. SCADE Vision, megabaytlarca veriyi megabaytlarca eyleme dönüştürebilir. Tasarımda farkedilmeyen arızaya sebep olacak zayıf noktaları SCADE Vision ile daha önceden belirlenmesi değer elde etme süresini oldukça kısaltacaktır.
  • Mühendislik kaynaklarının en üst düzeye çıkarılması: Arızaya sebep olabilecek durumlariçin verileri incelemelerine / etiketlemelerine izin vermektedir.
  • En pahalı testte en değerli veri elde etmek: Yol verilerini toplamak ve etiketlemek oldukça maliyetli bir işlemdir. Etiketleme çabalarına odaklanmak için en ilgili veriler bulunmalıdır. SCADE Vision etiketleme ve gözden geçirme için geliştirilmiş bir araçtır.

 

Ürün broşürünü indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Detaylı bilgi için: iletisim@numesys.com.tr

İletişim
close slider