Siber Güvenlik için Ansys Medini Analyze

Siber Güvenlik için Ansys Medini Analyze

Ansys medini Siber Güvenlik analizi, tek bir entegre araçta temel güvenlik analizi yöntemlerini uygulamaktadır:

  • Değerlendirme hedefini (TOE) modelleyerek bağlam oluşturma
  • Güvenlik açığı ve tehdit tanımlama
  • Tehdit değerlendirmesi ve işlemi
  • Tehdit ağaçlarının modellenmesiyle tehdit senaryolarının değerlendirilmesi

Siber Güvenlik için medini Analyze, geçerli standartların gerektirdiği güvenlikle ilgili faaliyetlerin verimli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini desteklemektedir. Diğer mühendislik araçlarıyla iyi bir şekilde bütünleştirilmiştir ve SysML gibi standartları kullanarak model tabanlı güvenlik analizini sağlamaktadır.

Kabiliyetleri

Tehdit Tanımlama, Analiz ve Değerlendirme(TARA)

Saldırı ve Saldırı Bağımlılık Ağaçları(ATA)

Konfigürasyon ve Risk Grafiği

Emniyet ve Güvenliğin birbirine olan etkileri

Sistem Tanımı

Otomatik Raporlama

Risk Yönetimi

Uygulamalar

Siber Güvenlik için Ansys medini analiz, askeri ve otomotiv alanında güvenlik açısından kritik elektrik-elektronik ve yazılım kontrollü sistemlerin geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır.SAE J3061, HEAVENS, DO-326A/ED-202A ve yakında yayınlanacak ISO 21434 gibi alana özel standartlara göre özel olarak uyarlanmıştır. Erken konsept aşamasından sistem tasarımına kadar geçen ürün tasarım süreci boyunca kullanılabilmektedir.

Özellikler

Siber Güvenlik için Ansys medini Analyze, model-tabanlı bir platformda birleştirilmiş olan en gelişmiş analiz yöntemlerini içermektedir:

  • SAE J3061, HEAVENS, DO-326A/ED-202A ve yakında yayınlanacak ISO 21434 gibi standartlara göre siber güvenlik analizi ve siber güvenlikle ilgili işlevlerin ve sistemlerin tasarımı
  • Mimari / fonksiyonel tasarım modellerinin siber güvenlik analiz yöntemleriyle entegrasyonu
  • Siber güvenlik gereksinimlerinin yönetilmesi
  • Uçtan uca tam izlenebilirlik desteği
  • Özelleştirilebilir raporların ve dokümanların otomatik olarak oluşturulmasını sağlar.
  • IBM Rational DOORS, PTC Integrity, Jama, MS Office, SVN ve diğerleri ile entegre çalışabilirlik

Ürün broşürünü indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Detaylı bilgi için: iletisim@numesys.com.tr

İletişim
close slider
error: