Ansys Elektronik

Ansys Elektromanyetik, Elektronik ve Elektromekanik Çözümleri

Elektromanyetik, Elektronik, Isıl ve Elektromekanik Benzetimler

Günümüz dünyasının elektrik- sistemleri göz önünde bulundurulduğunda, elektriksel alanların devre ve sistemler üzerindeki etkisi göz ardı edilememektedir. ANSYS elektromanyetik alan benzetimleri, yenilikçi elektriksel ve elektronik ürünlerin daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde tasarlanmasında yardımcı olacaktır. ANSYS elektronik yazılımları, bileşen, devre ve sistemlerin elektromanyetik performansının benzetimlerini gerçekleştirebildiği gibi, ısı, titreşim ve diğer mekanik etkileri de hesaplayabilmektedir. Bu elektromanyetik merkezli tasarım akışı ileri iletişim sistemleri, yüksek hızlı elektronik cihazlar, elektromekanik elemanlar ve güç elektroniği sistemleri için daha ilk tasarım aşamalarında başarı elde etmenizde sizlere yardım edecektir.

Kablosuz ve RF Sistemler

ANSYS yüksek frekanslı elektromanyetik yazılımları anten ve RF/mikrodalga bileşenlerin tasarımı, benzerimi ve performanslarının doğrulanmasına olanak sağlayan çözümler sunmaktadır. Tümleşik mikrodalga devre ve sistem modelleme yetenekleri elektromanyetik çözücüler ile tam bağlaşıma sahip olup, ileri-jenerasyon RF/mikrodalga tasarımların platform seviyesinde tam-sistem doğrulama ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Elektronik Kart ve Paketleme

ANSYS’in yonga-paket-sistem tasarım akışı sizlere yüksek hızlı elektronik cihazların güç bütünlüğü, sinyal bütünlüğü ve elektromanyetik girişim (EMI) analizleri için benzersiz benzetim kapasitesi sunmaktadır. Otomatik ısıl analiz ve entegre yapısal analiz kabiliyeleri, endüstride bulunan en kapsamlı yonga-paket-kart yapılarının bile yonga ve sistem seviyesinde benzetimlerini performans doğrulaması için başvurulması gereken tüm diğer disiplinleri de hesaba katarak bütüncül bir şekilde yapmanıza olanak sağlayacaktır.

Elektromekanik ve Güç Elektroniği

ANSYS elektromekanik ve güç elektroniği benzetim yazılımları motor, algılayıcı ve elektronik kontrollü eyleyici gibi yapıların gürbüz bir şekilde entgrasyonunu gerektiren uygulamalar için idealdir. ANSYS yazılımı bu bileşenler arası etkileşimi ve soğutma stratejilerinin hesaplanması ve gürültü-titreşim-sertlik analizleri için gerekli ısıl ve mekanik analizlerini birleştiren tasarım akışlarının benzetimlerini gerçekleştirir.

Elektronik Isıl Yönetimi

ANSYS elektronik termal yönetimi konvektif ve zorlanmış soğutma stratejilerine yönelik ısı transferi ve akış benzetimleri için kararlı ve otomatik ağ oluşturma teknolojilerini içermektedir. ANSYS çözümleri entegre devre, elektronik kart, veri merkezleri, güç elektroniği ve elektrik motorlarının performansını bozacak seviyede sıcaklık artışlarını önlemeye yönelik soğutma strtejilerini oluşturmanızda yardımcı olacaktır.

 • Antenler
 • Otomotiv Radar
 • Yerleşik Anten performansı
 • Radyo Frekans Girişim
 • RF ve Mikrodalga
 • Sinyal Bütünlüğü
 • Güç Bütünlüğü
 • Düşük Frekanslı Elektromanyetik
 • Elektronik Soğutma
 • Elektrik Motoru
 • Güç Elektroniği
 • Radar Kesit Alanı

Elektromanyetik, Elektronik ve Elektromekanik Ürünler

HFSS

HFSS, yüksek frekansslı ve yüksek hızlı elektronik komponentlerin doğru tasarımı için 3D-boyutlı tam-dalga elektromanyetik alan benzetimleri gerçekleştrir. HFSS, mikrodalga, RF ve yüksek hızlı dijital tasarım zorluklarını çözmek için sonlu elemanlar, integral denklemi, asimptotik ve ileri karma yöntemler kullnanan güçlü çözücü teknolojileri sumaktadır.

MAXWELL

Maxwell, motorlar, eyleyiciler, dönüştürücüler ve diğer elektriksel ve elektromekanik araçların tasarımı için kapsamlı elektromanyetik alan simülsayon yazılımıdır. Maxwell, statik, frekans tabanlı ve zamana bağlı değişen elektromanyetik ve elektriksel alanları çözebilir.

SIwave

SIwave, elektronik paket ve kartların güç bütünlüğü, sinyal bütünlüğü ve elektromanyetik girişim (EMI) analizleri için özelleştirilmiş tasarım platformudur.

Icepak

Icepak elektronik ısıl yönetimi tasarımları tasarımları için hesaplamalı akuşkanlar dinamiği (CFD) simulasyonları gerçekleştrimektedir. Icepak, entegre devre paketleri, baskı devreler, elektronik montaj/ kapamalar, güç elektroniği sistmleri ve daha fazlası için hava akışı,sıcaklık ve ısı transferi kestirimleri gerçekleştimektedir.

Q3D Extractor

Q3D Extractor, elektronik paketl ve güç elektroniği ekipmanlarının tasarımında bulunan mühendisler için 2D ve 3D parazitik özelliklerin hesaplanması ve sistem benzetimlerinde kullanılmak üzere dışa aktarımını gerçekleştirebilmektedir.

Electronics Desktop

Elektromanyetik, devre ve sistem simulasyonları için ana ve tümleşik analiz platformudur. HFSS, Maxwell, Q3D Extractor ve Simplorer, Electronic Desktop içine konulmuştur ve bu araçlar için evrensel analiz öncesi ve sonrası işlemler için temel ortamı sağlamaktadır.

İletişim
close slider