ANSYS

ANSYS 3D Tasarım

Gerçek hayattaki davranışları daha iyi açıklamak için tasarım detaylarını daha derinlemesine inceleyip, birden fazla fizik simülasyonunu gerçekleştirebileceğiniz; tasarım aşamalarınızda hızla hareket edebileceğiniz yazılımdır.

ANSYS Elektronik

Elektronik ve elektromekanik bileşen, devre ve sistemlerin ANSYS Elektronik yazılımları ile elektromanyetik simülasyonları gerçekleştirilmektedir. Tasarım, prototip, ürün süreçlerinde; zaman, maliyet, mühendislik gibi birçok konuda avantajlar sağlayan yazılımdır.

ANSYS Yapısal

Lineer, Nonlineer ve Statik, Dinamik kompleks yapısal mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan yazılım ailesidir. Suit içerisindeki Sonlu Elemanlar Analizleri (FEA/SEA) çözücüleri kullanılarak yapısal mekanik problemlerinin çözümleri otomatize edilebildiği gibi, parametrizasyon kullanılarak çoklu dizayn senaryoları da incelenebilir. Ayrıca, daha kapsamlı ve dolayısı ile de gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için diğer fizik analizi araçları ile bağlantı kurarak çalışmak da mümkündür.

ANSYS Optik

Işık ve ortam ile etkileşen tüm 3D modellerin optik tasarımlarının, performans analizlerinin, görsel simülasyonlarının yapılıp, üretime aşamasına giden yolda sanal prototip ihtiyacını karşılayan yazılımdır. İnsan gözünün gerçek dünyada etkileştiği tüm nesneleri konu alır ve tüm analizleri insan gözünün optik yapısına göre analiz ederken, aynı zamanda analiz sonuçlarının sanal gerçeklik gibi platformlarda deneyimlenmesini de sağlar.

ANSYS Akışkanlar

Sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz, laminer ve türbülanslı akış, ısı geçişli akış ve serbest yüzey akış problemlerini sonlu hacimler metodunu kullanarak çözebilen, verimli ve kaliteli ürünü tasarım aşamasında daha düşük maliyetlerle belirlemede kolaylık sağlayan hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazımlarıdır.

ANSYS Gömülü Yazılım

Model tabanlı geliştirme ve doğrulama sağlayan ortamlar ile yazılım tasarımı, ekran tasarımı, test, süreç yönetimi ve mimari tasarım konularında çözümler ile havacılık, otomotiv, nükleer gibi kritik sektörlerdeki sertifikasyon süreçlerine yönelik katkılar sağlayan yazılımdır.

ANSYS Sistem

Boyutsuz ve 1-boyutlu elemanlar ile, 2-boyutlu ve 3-boyutlu multi-fizik çözümlerini bileştirebilen kontrol algoritma tasarımı, optimizasyon yazılım destekli model- tabanlı sistem simülasyonu ve fonksiyonel emniyet analizleri, siber-güvenlik analizleri ve gerçek zamanlı ürün ve gerçek koşullarda simülasyonlar gerçekleştiren yazılımdır.

ANSYS Platform

Yeni nesil dijital ürün geliştirmeye olanak tanıyan dijital dönüşüm girişimleriyle, simülasyon ve optimizasyonlar daha geniş ürün yaşam döngüsü süreçlerine bağlanabilmektedir. Bunu yapmak için, araçların heterojenliği, veri ve süreç yönetimi, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) entegrasyonu, izlenebilirlik ve sonuç erişilebilirliği- geliştirme boyunca ölçek ve karmaşıklık sorunları ele alınmaktadır.

ANSYS Yarı İletkenler

Çip, paket ve sistem spektrumu boyunca güç, termal, değişkenlik, zamanlama, elektromanyetik ve güvenilirlik zorluklarının silikon bazlı yapılarda aynı anda çözebilmek için kullanılan çoklu fizik simülasyonları sunulmaktadır.

ANSYS Katmanlı İmalat

Üretim süreçlerinin riskini en aza indiren ve yüksek kaliteli, onaylanabilir parçalar sağlayan kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü sunar. Katmanlı İmalat çözümleri ile, yapı dosyası hazırlama, metal işlemi simülasyonu ve malzeme analizini mikro yapı düzeyinde yapabilme özelliğine sahip parça tanımlama ve sertifikasyonuyla, katmanlı tasarımdan üretimin sonuna kadar gidilebilmektedir.

İletişim
close slider