NLP  NLab

Rocky DEM

Rocky DEM

Rocky DEM, dökme malzemelerin akış davranışını karmaşık parçacık şekilleri ve boyut dağılımları ile hızlı ve doğru bir şekilde simüle etmek için kullanılan Brezilya menşeili (ESSS) bir yazılımdır. Sadece Rocky DEM’de, simülasyonlarınızı hızlandırmak için birkaç GPU kartının işlem gücünü birleştirerek daha az zamanda daha fazla veriyle çalışmanıza olanak tanır.

Parçacık temasları, yerçekimi vb. kuvvetleri hesaba katarak bileşenlerin serbestçe hareket etmesine izin verir.

 

Sektörler:

  • Ağır Ekipman imalat endüstrisinde, dökme malzemelerin davranışını benzersiz şekilde simüle ve analiz eder.
  • Madencilik ve metalurjik süreçleri geliştirir. Transfer kanalları, besleyiciler, değirmenler ve kırıcılar, Rocky’nin kabiliyetleri kullanılarak analiz ve optimize edilebilen dökme malzeme taşıma ekipmanlarından sadece birkaçıdır.
  • Süreç ekipmanlarında işlem verimliliğini artırmak için Rocky DEM, ilaçlardan gıdaya ve özel kimyasallardan biyo yakıtlara kadar her şeyi geliştirmek için kullanılır.
  • Tarım aletleri ekipmanlarını parçacık simülasyonu kullanarak test etmek ve tarımsal proseslerin verimliliğini arttırmak için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

Özel 3D gövdeleri 2D kabukları, ve sert veya esnek hale getirilebilen lifleri içeren doğru parçacık şekillerinin modellenmesine izin verir.

 

 

 

 

Rocky DEM’de iki çeşit kırılma modeli mevcuttur: Ab-T10 modeli ve Tavares modeli. Her iki model de hem kütleyi hem de hacmini korur.

Milyonlarca parçacık içeren büyük ölçekli DEM simülasyonları büyük miktarda donanım belleği kullanır. CPU belleği oldukça pahalı olabilir ve simülasyon performansı oldukça farklı olabilir. Tek bir CPU veya GPU sınırlı miktarda belleğe sahiptir ve işlenebilecek parçacık sayısı hala bu bellekle sınırlıdır. Bununla birlikte, Rocky DEM’deki çoklu GPU çözücüsü, iki veya daha fazla GPU kartının birleşik belleğini tek bir ana kart içinde etkin bir şekilde dağıtarak ve yöneterek bu bellek kısıtlamasının üstesinden gelir.

 

 

Diğer DEM programlarında bulunan tipik küreler veya küre kümeleri değil, kendi benzersiz parçacık kümelerinizi oluşturmak için farklı şekil, boyut, esneklik ve yapışma kombinasyonlarını karıştırabilir ve eşleştirilebilir.

 

 

Rocky DEM, ANSYS® Workbench ™ (CFD ve FEA) ile tamamen entegredir ve mühendislerin yapısal, akışkanlar ve termal modelleme gibi diğer fiziklerle birlikte çeşitli partikül simülasyonu analizlerini yapmalarını sağlar. Fiziksel olarak tutarlı ve doğru sonuçlar veren ANSYS® Fluent® ile hem tek yönlü hem de iki yönlü kavrama yeteneklerini içerir.

Bu entegrasyondan faydalanmak, tasarım yinelemeyle ilişkili maliyetlerin azaltılmasına olanak sağlar. Rocky, diğer ANSYS yazılımları ile birleştirilerek, programlar arasında verileri otomatik olarak aktararak ve hesaplanan sonuçlara dayanarak bağlı projeleri otomatik olarak güncelleyerek size zaman kazandırır.

Rocky DEM’in ANSYS Workbench ™ ürün grubuyla tam olarak entegre olması şunları yapmasını sağlar:

  • ANSYS SpaceClaim’i kullanarak geometri bileşenlerinin tasarımını maksimize edilebilir.
  • ANSYS DesignXplorer kullanarak simülasyonu ve kurulum bileşenlerini parametreleştirilebilir.
  • ANSYS Mekanik kullanarak geometri bileşenlerine etki eden parçacık kuvvetlerinin FEA analizini yapılabilir.
  • ANSYS Fluent kullanarak sıvı kuvvetlerinin ve taşınım ısı değişiminin parçacık akışını ve sıcaklığını nasıl etkilediğini incelenebilir.

Ek olarak, Rocky, ANSYS Fluent ile iki yönlü birleştirilmiş simülasyonları mümkün kılar. Bu simülasyonlarda, akışkan parçacık akışını etkilerken, parçacık akışı da akışkanın parçacık hızını ve akışkanlar arasında değiştirilen ısıyı hesaba katarak akışkan alanı etkiler.

 

İletişim
close slider